Misyon-Vizyon

(Özgörev) Misyon


Gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında; yeniliklere açık, meslek ahlakına ve hasta haklarına saygılı diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirip diş sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi kendisine görev sayar.

 

(Özbakış) Vizyon                                                                 


Uluslararası standartlarda eğitim veren, yapılan araştırmalarla diş hekimliği biliminde ufuk açarak yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli gelişimi hedefleyen, hizmet verdiği ve bünyesinde eğitim alan ve çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutan bir kurum olmaktır.

 

Hedeflerimiz


- Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde lider merkezlerden biri olmak 
- AB üyesi ülkeler ile diploma denkliğini sağlamak 
- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarını % 80’de tutmak 
- AR-GE laboratuvarı kurmak 
- Diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak 
- Toplumun ağız ve diş sağlığına en ileri teknoloji ile hizmet veren lider kurum olmak 
- Hasta memnuniyet oranını yüksek tutmak 
- Genel anestezi altında kapsamlı ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunabilmek.

 

Değerlerimiz


Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir. 


- Şeffaflık
- Yenilikçilik
- Katılımcılık
- Toplumsal sorumluluk
- Hesap verebilirlik
- Liyakat  
- Estetik Duyarlılık


Başa Dön