Endodonti

TEDAVİ ESNASINDA YAPILAN BİLGİLENDİRME İÇERİKLERİ

 

Onam formu için tıklayınız..

1-Endodonti Bilgilendirme (1) tıklayınız..

2-Endodonti Bilgilendirme (2) tıklayınız..

 

 

Diş Anatomisi

Dişin dişetinin yukarı bölgesinde görünen kısmına 'kuron'; ağızda görünmeyen ve kemik içinde kalan kısmına ise 'kök' adı verilir. Kuronun en dış tabakası mine tabakasıdır.  Mine insan vücudunun en sert ve en mineralize dokusudur. Dişeti sınırının altında 'sement' adı verilen madde kök yüzeyini kaplar. Mine ve sement tabakalarının altında ise 'dentin' adı verilen bir yapı mevcuttur. Dentin de hemen hemen kemik kadar sert olmakla birlikte, minenin aksine sinir uçlarını içinde bulunduran bir yapıdır. Dentinin bir alt yapısı ise 'pulpa' adını alır. Pulpa küçük ve büyük kan damarları, bağ dokusu, sinir fibrilleri ve çeşitli hücrelerden meydana gelir. Bir dişin büyüme ve gelişmesi sırasında pulpanın görevi onu beslemektir. Bir diş tamamen geliştiğinde, pulpanın tek fonksiyonu ise; ağrıyı ileterek zarar gördüğünü ya da enfekte olduğunu (iltihaplandığını) haber vermektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanal Tedavisine Neden İhtiyaç Duyulur?

Diş çürüğü başladığında mine, dentin ve/veya sement tabakası mikroorganizmalar tarafından istila edilmeye başlandığında çürük de bu sayılan tabakalar arasında ilerlemeye başlar. Bu aşamalarda mikroorganizmalar yavaş yavaş tüm diş dokularına yayılmaya çalışır. Mikroorganizmalar toksinlerini pulpaya yani dişin canlı dokusuna ulaştırmaya başladığında, dişimizde de buna paralel olarak hassasiyet algılamaya başlarız. Aslında bu hassasiyetler soğuk, sıcak, ekşi, tatlı vb uyaranlara karşı pulpanın verdiği bir reaksiyondur. Reaksiyonlar bazen o kadar şiddetli olur ki ilgili dişe sadece dolgu değil aynı zamanda endodontik tedavi (kanal tedavisi) yapmamız da gerekebilir.

 

 

Endodontik Tedavinin Aşamaları Nelerdir?

1-Anestezi
2-Diş çürüğü mevcutsa çürüğün temizlenip uzaklaştırılması
3-Diş pulpasına ulaşılabilmesi için giriş kavitesinin açılması.
4-Diş pulpasının çıkarılması.
5-Endodontik ekipmanlar ile kök kanallarının genişletilmesi
6-Kanalların temizlenip, yıkanmasından sonra açılan yapay boşluğun dokular
tarafından biyouyumlu bir materyal ile doldurulması
7-Dişin dolgu veya kuron kaplama ile tedavisinin bitirilmesi

 

 

 

Endodontik Tedavi Sırasında Ağrı Hissedilir mi?

 

İşlem öncesi anestezi yapıldığından genel olarak tedavi sırasında herhangi bir ağrı hissedilmemektedir.

 

Endodontik Tedavi Kaç Seansta Yapılmaktadır?

Genelde diş pulpasının durumuna göre tek seansta bitirilmektedir. Fakat bazı özel durumlarda bu işlem 2 ve/veya daha fazla seansta da bitirilmektedir.

 

Kanal Tedavisnin Yenilenmesi (Retreatment)’

Önceki kök kanal tedavisinin başarısız olduğuna  karar verildiğinde  kanal dolgusunun sökülüp yeniden yapılmasına ‘retreatment’ denir. Retreatment kanal şeklinin revizyonu, kök kanal dolgu materyallerinin çıkartılması, kanalın tekrardan temizlenip ve doldurulması  olarak ifade edilmektedir. Retreatment genellikle daha önce yapılan tedavinin başarısız olduğunu  gösteren belirgin işaretler ve semptomlar var ise yapılır. Retreatment gerektiren başarısızlıkların  başında ilk tedavinin teknik yetersizliğine bağlı  olarak gelişen mikrobiyal enfeksiyon veya kök kanal sisteminin yeniden enfekte olması,  kök kanalının  yetersiz temizlenmesi ve doldurulmasıdır. Başarılı bir retreatment  tedavisi ile dişteki şişlik ve ağrı yani şikayetler  tamamen ortadan kalkar.

 

 

Endodontik Tedavi Kaç Seansta Yapılmaktadır?

Genelde diş pulpasının durumuna göre tek seansta bitirilmektedir. Fakat bazı özel durumlarda bu işlem 2 ve/veya daha fazla seansta da bitirilmektedir.

 

Kanal Tedavisnin Yenilenmesi (Retreatment)’

Önceki kök kanal tedavisinin başarısız olduğuna  karar verildiğinde  kanal dolgusunun sökülüp yeniden yapılmasına ‘retreatment’ denir. Retreatment kanal şeklinin revizyonu, kök kanal dolgu materyallerinin çıkartılması, kanalın tekrardan temizlenip ve doldurulması  olarak ifade edilmektedir. Retreatment genellikle daha önce yapılan tedavinin başarısız olduğunu  gösteren belirgin işaretler ve semptomlar var ise yapılır. Retreatment gerektiren başarısızlıkların  başında ilk tedavinin teknik yetersizliğine bağlı  olarak gelişen mikrobiyal enfeksiyon veya kök kanal sisteminin yeniden enfekte olması,  kök kanalının  yetersiz temizlenmesi ve doldurulmasıdır. Başarılı bir retreatment  tedavisi ile dişteki şişlik ve ağrı yani şikayetler  tamamen ortadan kalkar.

 

 

Endodontik Tedavi Sonrasında Dişin Restorasyonu Nasıl Yapılmaktadır?

Diş dokusunda madde kaybı çok değilse, diş amalgam veya kompozit dolgu ile restore edilmektedir. Kuron kısmı fazla harap olmuş dişlerde restorasyonun sağlamlığını temin edebilmek için bazen dişin kökünden destek almak gerekmektedir.

Bazı dişlerin kuron yapılmadan önce desteklenebilmesi için bir altyapıya ihtiyaçları vardır. Bu altyapıya “core” adı verilir. Bu altyapının yerinde tutulabilmesi için “post” kullanılır. Bunun için dişin kanal tedavisi görmüş olması gerekmektedir.  Postlar önceden hazırlanmış materyallerdir. Dişin içindeki postun çevresine “core” materyali ile altyapı oluşturulur.  Post ve “core” materyalleri ön bölge dişlerinde estetik kaygı olmaksızın kullanılabilirler. Kuron laboratuarda hazırlanır ve porselen, metal ya da ikisinin kombinasyonu şeklindedir. Hazırlanmış olan kuron bu altyapı üzerine yapıştırılır.

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


Başa Dön