Deney Hayvanları

Üniversitemiz hayvan deneyleri araştırma laboratuvarının henüz faaliyette olmaması nedeni ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü “ hayvan deneyleri araştırma merkezi laboratuvarında ” deney hayvanı kullanarak yapacağınız her türlü bilimsel çalışmalar için (münferit çalışma, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tez projeleri) protokol yapılarak resmi izin alınmıştır.

Yapılacak çalışmalarda:

1-Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü hayvan deneyleri etik kuruluna yapacağınız projeler için müracaat edilmesi ve gerekli onayın alınması,
2-Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsünde hayvan deneyleri araştırma merkezi laboratuvarında deney hayvanı kullanarak yapacağınız her bilimsel çalışmada ücretinin tarafınızdan adı geçen kuruma ödenmesi gerekmektedir (proje hazırlığında proforma fatura alınabilir).

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü hayvan deneyleri araştırma merkezi laboratuvarını kullanmak isteyen öğretim üyelerimizin, öncelikle; aşağıda belirtilen formu doldurarak, Hayvan Deneyleri Etik Kuruluna müracaat etmesi gerekmekte olup, Uzman Veteriner Hekim Dr. Gülnur KALAYCI bornova@bornovavet.gov.tr elektronik posta adresiyle iletişim sağlanarak, çalışmalarınızın planlanarak yapılması gerekmektedir.

--> Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Deney Hayvanları Etik Kurulu Proje Başvuru Formu

--> Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Hayvan Deneyleri Etik Kurul Yönergesi


Başa Dön