Program Çıktıları

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Diş hekimliği alanında ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma ve bu bilgilerin sınırlarını, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme,
 2. Çağdaş diş hekimliği ile ilgili bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, bilgiyi paylaşabilme ve ekip çalışması yapabilme,
 3. Diş hekimliği uygulamalarında karşılaşabileceği normal ve patolojik durumları anlayabilmek için temel biyomedikal, teknik ve klinik bilimlerde yeteri kadar bilgi sahibi olma ve bu bilgileri klinik olarak karşılaşabileceği durumlara uygulayabilme,
 4. Hastalarının medikal, oral ve dental durumları hakkında kapsamlı anamnez alabilme ve hasta kayıtlarını tutabilme,
 5. Uygun fizik muayeneyi yapabilecek, bulguları yorumlayabilecek ve gereken ileri değerlendirmeleri düzenleyebilecek yetenekte olma,
 6. Hastalarının sosyal ve etnik geçmişini de göz önünde tutarak, klinik ve radyolojik muayene ve diğer diyagnostik testleri, hasta hikayesindeki bulguları ilişkilendirerek ayırıcı tanı, ön tanı veya kesin tanı koyabilme,
 7. Her yaştaki hastasına ağız hastalıklarından korunma ve tedavi konularında mevcut kavramlara ağırlık veren primer bakım ve tedavi hizmetlerini sunabilecek ve bu konuda hastaları eğitebilecek yeterlilikte olma,
 8. Toplumdaki grupların, ailelerin ve bireylerin ağız sağlıklarını yüksek seviyeye çıkarabilecek yeterlilikte olma,
 9. Diş hekimliği mesleği ile ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma ve bu bilgileri kullanarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olma,
 10. Hastalar, hastaların yakınları, hastaların tedavisinde rol alan diğer sağlık personeli ve meslektaşları ile etkili ve karşılıklı bir iletişim kurabilme ve hastalara yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel fark gözetmeksizin uygun davranabilme,
 11. Ağız hastalıklarından korunma ve tedavi konularında yerel veya ulusal düzeyde planlanacak projelerde görev alabilme ve gerektiğinde bu konularda etkinlik planlayabilme, yönetebilme ve süreci izleyip değerlendirebilme,
 12. Diş hekimliğinin çeşitli dallarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapabilme ve becerisinin ötesinde kalan tıbbi ve dişe bağlı tedaviler için gerekli uzmanın görüşüne veya tedavisine başvurabilme,
 13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme,
 14. Mesleki fikirlerini ilgili kişi ve kurumlara sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme ve ağız-diş sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası gündemi irdeleyip, olası sonuçlarını değerlendirebilme,
 15. Muayenehane tasarımı ve yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma, iş güvenliği ve kalite yönetimi konusunda bilgi sahibi olma ve bu konulara uygun davranabilme,
 16. İletişim ve sağlık bilişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde kullanabilme ve bu becerisini bilimsel bilgiye ulaşma ve güncel literatürü izlemede kullanarak yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilme,

Başa Dön