Görev Tanımları.

 

ORGEK-01- EKB GT-01

GÖREV TANIMI

DEKAN

 

ORGEK-01- EKB GT-02

GÖREV TANIMI

FAKÜLTE KURULU

 

ORGEK-01- EKB GT-03

GÖREV TANIMI

FAKÜLTE  YÖNETİM KURULU

 

ORGEK-01- EKB GT-05

GÖREV TANIMI

DEKAN YARDIMCISI (EĞİTİMDEN SORUMLU)

 

ORGEK-01- EKB GT-06

GÖREV TANIMI

DEKAN YARDIMCISI(KLİNİK BİRİMLERDEN SORUMLU)

 

ORGEK-01- EKB GT-07

GÖREV TANIMI

KALİTE  YÖNETİM TEMSİLCİSİ

 

ORGEK-01- EKB GT-08

GÖREV TANIMI

DOKÜMAN SORUMLUSU

 

ORGEK-01- EKB GT-09

GÖREV TANIMI

Fakülte/DEKAN  Sekreteri

 

ORGEK-01- EKB GT-10

GÖREV TANIMI

ANABİLİM DALI BAŞKANI

 

ORGEK-01- EKB GT-11

GÖREV TANIMI

ÖĞRETİM ÜYESİ

 

ORGEK-01- EKB GT-12

GÖREV TANIMI

DOKTORA ÖĞRENCİSİ ÖĞRENCİSİ

 

ORGEK-01- EKB GT-13

GÖREV TANIMI

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 

ORGEK-01- EKB GT-14

GÖREV TANIMI

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ

 

ORGEK-01- EKB GT-15

GÖREV TANIMI

DİŞ TABİBİ

 

ORGEK-01- EKB GT-16

GÖREV TANIMI

LİSANS ÖĞRENCİSİ

 

ORGEK-01- EKB GT-17

GÖREV TANIMI

HEMŞİRE

 

ORGEK-01- EKB GT-18

GÖREV TANIMI

AD SEKRETERİ

 

ORGEK-01- EKB GT-19

GÖREV TANIMI

AĞIZ VE  DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

 

ORGEK-01- EKB GT-20

GÖREV TANIMI

PROTEZ TEKNİSYENİ 

 

ORGEK-01- EKB GT-21

GÖREV TANIMI

RADYOLOJİ TEKNİKERİ ( AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ AD)

 

ORGEK-01- EKB GT-22

GÖREV TANIMI

TEMİZLİK PERSONELİ

 

ORGEK-01- EKB GT-23

GÖREV TANIMI

SİSTEM YÖNETİCİSİ

 

ORGEK-01- EKB GT-23/A

GÖREV TANIMI

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

 

ORGEK-01- EKB GT-24

GÖREV TANIMI

FATURALAMA SORUMLUSU

 

ORGEK-01- EKB GT-25

GÖREV TANIMI

MAAŞ SORUMLUSU

 

ORGEK-01- EKB GT-26

GÖREV TANIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ

 

ORGEK-01- EKB GT-27

GÖREV TANIMI

PERSONEL ÖZLÜK MEMURU

 

ORGEK-01- EKB GT-28

GÖREV TANIMI

SATIN ALMA MEMURU

 

ORGEK-01- EKB GT-29

GÖREV TANIMI

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ

 

ORGEK-01- EKB GT-30

GÖREV TANIMI

TEKNİK HİZMETLER PERSONELİ

 

ORGEK-01- EKB GT-31

GÖREV TANIMI

YAZI İŞLERİ MEMURU

 

ORGEK-01- EKB GT-32

GÖREV TANIMI

MSÜ SORUMLU HEMŞİRESİ

 

ORGEK-01- EKB GT-33

GÖREV TANIMI

MSÜ PERSONELİ

 

ORGEK-01- EKB GT-34

GÖREV TANIMI

FAKÜLTE SEKRETERİ

 

ORGEK-01- EKB GT-35

GÖREV TANIMI

GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

 

ORGEK-01- EKB GT-36

GÖREV TANIMI

FOTOĞRAF GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

 

 


Başa Dön